Výstavba objektů občanské vybavenosti

U těchto staveb klademe důraz na bezpodmínečné splnění všech stavebně montážních prací podle předem projednaného harmonogramu. Na splnění dílčích a konečných termínů při realizaci těchto staveb závisí proplacení finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

V souladu s projekty staveb občanské vybavenosti používáme ty nejkvalitnější stavební materiály a technologie v návaznosti na finančních a legislativních možnostech investora (zadavatele), kterým je obvykle obec město nebo kraj jako zástupce státu ČR.

Výstavbou objektů občanské vybavenosti řešíme velmi specifické a náročné požadavky projektových zadání, kdy při realizaci dokážeme vyřešit ty nejobtížnější koordinace jednotlivých řemesel přidružené stavební výroby .

Warehouse construction site. Building a new industrial hall

Stavby pro výchovu a vzdělání

Univerzity, školy, vzdělávací centra, školky, jesle apod.

Stavby s kulturním využitím

Kina, divadla, knihovny, společenská centra, apod.

Stavby pro sport a tělovýchovu

Sportovní areály, hřiště, tělocvičny, apod.

Stavby pro zdravotnictví

nemocnice, lékárny, kliniky pečovatelské domy, apod.

Stavby pro obchod a služby

obchodní centra, obchodní domy a domy služeb, apod.

Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování

hotely, restaurace, penziony, ubytovny, apod.

Administrativní budovy

objekty státní správy, kancelářské budovy, apod

Stavby infrastrukturních sítí

kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, dopravní cesty