Výstavba bytových domů

Ve spolupráci s developerskými společnostmi se podílíme na projektové přípravě a odborně technických řešeních bytové výstavby, spolupracujeme ve všech činnostech stavebně správního řízení a zajišťujeme dokumentaci skutečného provedení stavby a ostatní doklady ke kolaudačnímu řízení. Zúčastňujeme se závěrečného projednání stavby před povolením k užívání.

Naše společnost uplatňuje svoje portfolio stavebních činností také v oblasti developerské výstavby bytových domů „na klíč“, s více než dvěma bytovými jednotkami pro společenství vlastníků, nájemní byty a byty k přímému prodeji. Konkrétně se jedná o výstavbu: